Kjeld Arnholtz
Født: 18-2-1928 i København
Død: 6-2-2011 Mindebog
Gravsted: Manglende oplysning

Biografi
Kjeld Arnholtz, der var søn af sekretær Viggo Arnholtz, tog realeksamen i 1944 og blev ansat som fotografelev ved Dansk Film Co. Fra 1947 til 1950 var han filmfotograf ved Minerva Film og derefter tilknyttet Saga Studio som spillefilmfotograf indtil 1956. Fra 1957 til 1960 var han ved Palladium og fra 1962-65 filmkonsulent og fotograf hos Lego System. Han blev i 1965 ansat ved Danmarks Radio og TV, hvor han forblev indtil han gik på efterløn i 1989. Kjeld Arnholtz fotograferede den til stadighed viste julefilm "Fra den gamle Købmandgaard" og han blev tildelt en Bodil for fotograferingen af "Kriminalsagen Tove Andersen". Den mest kendte spillefilm var dog "Harry og kammertjeneren". Efter sin pensionering arbejdede han med elektronisk foto og billedbehandling. Kjeld Arnholtz blev den 28. oktober 1961 gift med Jette Neergaard Jacobsen. Han blev valgt som æresmedlem af Dansk Filmfotograf Forbund i 2004.


Har arbejdet med følgende 20 film:
Fra den gamle købmandsgaard (1951)Fotograf
Unge piger forsvinder i København (1951)Fotograf
Lyntoget (1951)Fotograf
Kriminalsagen Tove Andersen (1953)Fotograf
I kongens klær (1954)Fotograf
Hendes store aften (1954)Fotograf
Blændværk (1955)Fotograf
Englen i sort (1957)Fotograf
Ingen tid til kærtegn (1957)Fotograf
Soldaterkammerater (1958)Fotograf
Det lille hotel (1958)Fotograf
Mor skal giftes (1958)Fotograf
Ballade på Bullerborg (1959)Fotograf
Tre må man være (1959)Fotograf
Pigen i søgelyset (1959)Fotograf
Den sidste vinter (1960)Kamera
Gymnasiepigen (1960)Fotograf
Harry og kammertjeneren (1961)Fotograf
Den grønne elevator (1961)Fotograf
Prinsesse for en dag (1962)Fotograf

Priser:
Bodil for Bedste fotograf  i filmen Kriminalsagen Tove Andersen (1953)