Estrid Ott
Født: 14-5-1900 i København
Død: 19-5-1967
Gravsted: Mariebjerg Kirkegård - Gentofte (fællesgrav)

Biografi
Estrid Ott (ved dåben Hansen-Ott) var datter af forretningsfører, senere direktør ved Politiken Hans Christian Johannes Hansen-Ott (28-01-1873 - 1906) og forfatterinden Olga Juliette Marie Sørensen (10-08-1871 - 05-01-1929). Efter studentereksamen i 1919 rejste hun alene rundt i verden. På det tidspunkt havde hun allerede debuteret i 1917 og udgivet tre børnebøger hos Gyldendal. Hun blev i 1920 journalistelev ved Vestjyllands Folkeblad. I 1920 var hun en af grundlæggerne af pigespejderbevægelsen. Rejselysten ved imidlertid gået hende i blodet og snart var hun på vej igen og rejste gennem USA, Kina, Japan og Sibirien. Under rejsen traf hun dansk-amerikaneren John Seith Knox, som hun umiddelbart efter blev gift med. Sammen med Knox boede Estrid Ott en halv snes år i USA og fik fire børn. Familien brød derefter på, overvintrede på Grønland og rejste i Spanien, Norge og Finland og mange andre lande. Estrid Ott skrev børnebøger under rejserne og en række rejseartikler til Politikens tillæg "Magasinet". Det blev ialt til omkring 80 børnebøger, bl.a. "Gerd og gadedrengene" og bøgerne om Chico -en forældreløs gadedreng i Lissabon. Hun fik Børnebogsprisen i 1957. Estrid Ott, der gennem hele sit liv foretog mange rejser, bl.a. jorden rundt 1920 og havde mange ophold f.eks. i Finland, USA (10 år), Grønland, Lofoten, Finmarken og Afrika, flyttede i 1957 til Mallorca og senere til Vaduz i Liechtenstein. Hun blev gift den 23. oktober 1922 med inspektør John Knox-Seith (31-10-1894 - 03-03-1959).


Har arbejdet med følgende 2 film:
De pokkers unger (1947)Frit efter
Ta' Pelle med (1952)Manuskript