Major Poul Kjeld Larsen
Født: 18-5-1925
Død: 5-10-1999
Gravsted: Nørresundby Ny Kirkegård (plænegravsted)

Biografi
Major og senere oberstløjtnant Poul Kjeld Larsen modtog premierløjtnant H. Sprechlers gavebrev for 1967 som påskønnelse for sin indsats under opbygning af Jægerkorpset og hans arbejde for faldskærmssporten som helhed. Han fratrådte som chef 1. september 1967 og vendte tilbage til sit stamregiment Den kongelige livgarde. Han blev i 1979 distriktsleder for Hjemmeværnet i Aalborg.


Har arbejdet med følgende 1 film:
Soldaterkammerater på sjov (1962)Militær rådgiver