Carl Ploug
Født: 29-10-1813 i Kolding
Død: 27-10-1894
Gravsted: Vestre Kirkegård - Kbh

Biografi
Carl Parmo Ploug, digter, redaktør og politiker, der var søn af en latinskolelærer i Kolding, blev student i 1829. Han flyttede som 16-årig til København for at studere teologi og filologi, men skiftede senere til historie og nyere litteratur uden at fuldføre nogle af studierne. Han boede fra 1833-36 på Regensen, hvor han ivrigt tog del i studenterlivet. Samtidig blev han engageret i samtidens ideer om frihed, danskhed og skandinavisme. Han var en af foregangsmændene i oprettelsen af Akademisk Læseforening i 1839 og af Studentersamfundet i 1840. Grundet faderens død i 1837 måtte han de følgende år tjene til sit eget og delvis også familiens brød ved manuduktion og oversættelsesarbejde. Carl Ploug blev medarbejder ved den nationalliberale avis "Fædrelandet" i 1839, og var bladets redaktør fra 1841 til 1881. Han var medlem af den grundlovgivende rigsforsamling 1848-49, medlem af Folketinget fra 1854 til 1858 og derefter næsten uafbrudt fra 1859 til 1890 medlem af landstinget. Han repræsenterede først de nationalliberale, men tilsluttede sig senere partiet Højre. Carl Ploug var i starten stærkt optaget af at værne den personlige frihed og gik ind for almindelig valgret (for mænd), men udviklede sig gennem årene i mere konservativ retning. Eksempelvis var han lodret modstander af kvindelig valgret og ved landstingets åbning i 1888 fik han sin nægtelse af kvinders valgret vedtaget med 34 stemmer for og 14 imod. Ploug var ligeledes optaget af Skandinavismen og Sønderjyllands sag, så nederlaget i 1864 ramte ham hårdt. I den brede offentlighed var det især som avismand, sangskriver og forfatter han blev kendt. Gennem det meste af livet var han en særdeles produktiv digter. Hans produktion tæller blandt andet fædrelandssange, historiske sange og lejlighedsdigte til forskellige officielle og private begivenheder. Hans utrykte studenterkomedier "Atellaner af Regenspoet Poul Rytter" blev forløbere for bl.a. Hostrups studenterkomedier. Af hans sange er enkelte blevet stående, heriblandt "Paaskeklokken kimed mildt" og "Husker du i Høst".


Har arbejdet med følgende 1 film:
Fra den gamle købmandsgaard (1951)Sangtekster