Peter Heise
Født: 11-2-1830 i København
Død: 12-9-1879
Gravsted: Holmens Kirkegård - Østerbro

Biografi
Peter Arnold Heise, komponist og organist, blev umiddelbart efter sin studentereksamen medlem af Studenterforeningen og bevarede hele livet en nær kontakt til dette miljø. Han tog filosofikum, men drejede derefter væk fra en påtænkt akademisk løbebane og intensiverede sine musikalske studier. Han begyndte i 1848 at studere musikteori hos A.P. Berggreen og fortsatte 1852-53 hos Moritz Hauptmann i Leipzig. Heise debuterede som komponist i 1848 med en studenterforeningskantate. Han var fra 1854 til 1857 dirigent for Studentersangforeningen, til hvilken han komponerede en række værker for mandskor og -kvartet. I disse år skrev han også musik til mange sange i Hostrups komedier og vaudeviller. Fra 1857 til 1865 virkede han som organist og musiklærer ved Sorø Akademi. I 1859 var han blevet gift med Ville (Vilhelmine) Hage, datter af storkøbmanden Alfred Hage, og kunne derfor leve sit liv uden økonomiske bekymringer. Familien flyttede i 1865 tilbage til København, hvor Heise i resten af sit liv koncentrerede sig om at komponere musik. Han var i stand til at foretage hyppige og lange rejser til Italien i 1861-1862, 1867, 1868-1869 og 1879 og var også i Paris i foråret 1865. I Italien mødte han bl.a. den norske digter Bjørnstjerne Bjørnson, hvis tekster han flittigt brugte af, men også en kreds af italienske musikere i Rom, bl.a. komponisten og pianisten Giovanni Sgambati, der inspirerede ham til at skrive en række kammermusikværker. Heise blev anerkendt som sin tids betydeligste vokalkomponist. Hans produktion som sangkomponist omfatter mere end 300 sange, der spænder vidt. Han er mest kendt for at have skrevet musik til nogle kendte og populære sange fra Højskolesangbogen bl.a. "Jylland mellem tvende Have" og en række romancer for sang og klaver. Hans betydeligste værk er operaen "Drot og Marsk", der blev uropført på Det Kongelige Teater den 25. september 1878. Heise komponerede desuden ballet- og skuespilmusik, en symfoni i d-mol og kammermusik, herunder seks strygekvartetter og en cellosonate.


Har arbejdet med følgende 1 film:
Fra den gamle købmandsgaard (1951)Musik