B. S. Ingemann
Født: 28-5-1789 i Torkilstrup på Falster
Død: 24-2-1862
Gravsted: Sorø Gl. Kirkegård (Klosterkirkegård)

Biografi
Bernhard Severin Ingemann, salmedigter og forfatter af historiske romaner, var præstesøn fra Falster. I årene 1806-17 læste han jura ved Københavns Universitet uden at tage embedseksamen. Han arbejdede fra 1822 ved Sorø Akademi, hvor han var lektor i dansk sprog og litteratur og fungerede her til nedlæggelsen i 1849, fra 1842 tillige som forstander. Han skrev bl.a. "Morgensalmer til Brug for Eleverne i Sorøe Academies Skole" (1822) og "Morgensange for Børn" (1837). Hans mange salmer for børn gjorde ham kendt bl.a. "Nu titte til hinanden", "I Østen stiger solen op", "Julen har bragt velsignet bud" og "Dejlig er jorden". Blandt hans mange salmer og sange finder man bl.a. "I sne står urt og busk i skjul", "I alle de riger og lande", "Lysets engel går med glans", "Den store mester kommer", "Stork, stork, Langeben" og "Glade jul, dejlige jul". B.S. Ingemann var i sin samtid berømt for en lang række historiske romaner om store skikkelser i Danmarkshistorien, bl.a. "Valdemar Sejr" (1826), "Erik Menveds barndom" (1828) og "Kong Erik og de fredløse" (1833). Romanerne var spændende og letlæselige og henvendte sig til et bredt publikum. Ingemann var gift med maleren Lucie Mandix, som bl.a. har malet den oprindelige altertavle i Hammer Kirke. Ved sin 70-års fødselsdag fejredes han som Danmarks nationaldigter. Han modtog på fødselsdagen et guldhorn, der var en gave fra danske kvinder. Det blev stjålet fra museet på Frederiksborg i 1970. I 2010 dukkede det op på en auktion i Holland.


Har arbejdet med følgende 1 film:
Fra den gamle købmandsgaard (1951)Sangtekster

Link til yderligere info:
http://www.adl.dk/adl_pub/fportraet/cv/ShowFpItem.xsql?nnoc=adl_pub&ff_id=61&p_fpkat_id=biog#a2.1