Palle Rosenkrantz
Født: 22-4-1867 i Helsingør
Død: 1-10-1941
Gravsted: Søllerød Kirkegård

Biografi
Palle Adam Vilhelm Rosenkrantz, baron, overretssagfører, forfatter, dramatiker, redaktør og manuskriptforfatter var søn af kammerherre, baron Ivar Rosenkrantz og Julia Mackenzie. Han blev student i 1885 og cand. jur. i 1891 og virkede som herredsfuldmægtig i Rødby 1895-1898, hvor han var den første fuldmægtig i Lollands nørre herred. I 1898 blev han sagførerfuldmægtig i København og i 1900 ekspeditionssekretær i KTAS. Han fik i 1909 bestalling som overretssagfører. For at styrke sin dårlige økonomi var han forinden begyndt at skrive. Han blev sin generations mest produktive forfatter. Ud over teaterstykker, historiske romaner, adelshistorie, personalhistorie og erindringslitteratur omfattede hans produktion romaner i krimigenren, som han var pioner for i Danmark. Han udsendte sin første roman i 1899 og sit første skuespil i 1900. I 1910 fik han filmatiseret sit første filmmanuskript "Menneskedyret" og i 1911 filmatiseredes hans manuskript "Dyrekøbt glimmer". I 1913 realiserede Nordisk Films Kompagni "En farlig forbryderske" og samme år leverede han "Lejla" til A/S Dania Biofilm Kompagni. I årene 1911 til 1915 var han redaktør af teaterbladet "Masken". I 1913 og 1914 indspilledes hans komedier "Hjertedoktoren" og "Mirzi". Desuden blev to kunstfilm "De dødes ø" og "Guldhornene" produceret i 1913 og 1914. I 1915 skrev han "Britta fra Bakken" og senere fortsattes hans manuskriptvirke med Carl Th. Dreyers "Der var engang" (1922) og "Hendes Nåde, Dragonen" (1925). I 1927 foretog han i sin erindringsbog "Tredive aar på det danske Parnas" en kort og kategorisk nedrakning af filmmediet under betoning af sine egne bestræbelser på at skabe noget nyt. Palle Rosenkrantz fortsatte sit enorme forfatterskab, og sideløbende med sin litterære karriere virkede han i sine senere år ved radioen, hvor han havde stor succes med sit historiske hørespil "Sørensen og Rasmussen", der blev filmatiseret af Nordisk Film i 1940. Palle Rosenkrantz blev den 11. november 1892 gift med Edle Nielsen. Han er far til jazzskribenten Niels Otto Timme Rosenkrantz (06-07-1911 - 11-08-1969)


Har arbejdet med følgende 1 film:
Sørensen og Rasmussen (1940)Efter skuespil af

Bøger om Palle Rosenkrantz:
Tredive aar paa det danske parnas af Palle Rosenkrantz