Poul Knudsen
Født: 9-11-1889 i Jetsmark sogn v/ Hjørring
Død: 9-12-1973
Gravsted: Jetsmark Kirkegård, Pandrup, Jammerbugt

Biografi
Poul Knudsen, forfatter, dramatiker og oversætter, der var søn af proprietær Johan Knudsen og hustru Marianne Emilie Kipp, følte sig tidligt knyttet til teaterlivet. Han tog handelsskoleeksamen 1907, Hoff's officerskursus i 1908 og blev student i 1909. Som purung startede han sin dramatiske karriere med en ballet, hvori der taltes, det mimiske drama “Scaramouche” som Jean Sibelius satte i musik. Den blev opført på Det Kongelige Teater i 1922 og gjorde tillige lykke både i Paris, Stockholm og Helsingfors. Fra 1913 var han tilknyttet Nordisk Film A/S som konsulent og manuskriptforfatter. I 1916 tog han juridisk embedseksamen og var sagførerfuldmægtig til april 1917 og virkede i 1918 som konstitueret protokolsekretær ved Københavns Kriminal- og Politiret og siden fra 1919 til 1926 som ansat sekretær ved Københavns Byret. I årene 1927-29 havde han ophold i Frankrig og var fra 1942 til krigens ophør attaché ved Det danske generalkonsulat i Hamborg. Derefter var han i Rhinarméen indtil 1947. Under sine langvarige udlandsophold søgte han at uddanne sig til forfatter af pantomimer, balletter, komedier og film. Frem til midten af 1940erne skrev han således en lang række skuespil, operaer og balletter, ligesom han oversatte skuespil og komedier. Næsten alle hans værker vandrede over de europæiske scener - oftere end over de danske. Han huskes for sin og Carl Nielsen’s pantomime “Asra” og Benna Moes ballet “Hybris”. Af hans mange dramaer huskes bedst det virkningsfulde og måske noget overspændte “Det hvide land” med Edith Psilander og Anton de Verdier. Poul Knudsen skrev en opera over Selma Lagerlöfs “Kejseren af Portugalien”, et skuespil “Les quatre diables” over Herman Bangs berømte lille roman og talrige andre arbejder. Desuden skrev han effektfulde filmmanuskripter til danske og udenlandske instruktører, f.eks. til Dreyer, Sandberg, Stiller og Sjöström. I årene 1925-28 havde Poul Knudsen et samarbejde med instruktøren A.W. Sandberg. Han skrev bl.a. manuskript til stumfilmen "Fra Piazza del Popolo" (1925) og bearbejdede for Nordisk Film "Køresvenden" (1920) og "Klovnen" (1926), skrev manuskriptet til "Slangen" (1927) og omskrev skuespillet "Revolutionsbryllup" (1928). Desuden medvirkede han bl.a. ved udarbejdelsen af Carl Th. Dreyers "Vredens dag" (1943). Poul Knudsen arbejdede også som teaterkritiker og redaktør af teatertidsskrifter og udsendte i 1939 det filmæstetiske arbejde "Film". Poul Knudsen blev i 1919 skilt fra Johanne Skram Knudsen. Efter ny skilsmisse i 1948 blev han den 1. marts 1961 atter gift på Københavns Rådhus med sin tidligere hustru Tone Beresford Edith Matilda Knudsen, født Sutton von Zollner (f. 26-06-1911). Poul Knudsen døde i farvandet mellem Danmark og Norge og blev begravet den 4. maj 1974.


Har arbejdet med følgende 1 film:
Vredens dag (1943)Manuskript