Henrik Ringsted
Født: 19-10-1907 i København
Død: 4-11-1983
Gravsted: Mariebjerg Kirkegård - Gentofte (fællesgrav)

Biografi
Henrik Vibe Ringsted var søn af dr. med., praktiserende læge Hans Christian Ringsted og hustru Elisabeth Gulstad. Han blev student fra Østre Borgerdyd i 1925 og cand. mag. i engelsk og tysk i 1931. Henrik Ringsted blev ansat ved Politiken 1. februar 1932 og var udenrigskorrespondent i London og Bonn siden 4. oktober 1939. Udover sit arbejde som redaktør var han forfatter til en række bøger. Henrik Ringsted fik tildelt Cavling-prisen i 1945 og var Ridder af Dannebrogsordenen. Han blev gift den 25. juni 1932 i Frederiksberg Kirke med Grete Schäffer (f. 23-07-1910).


Har medvirket i følgende 1 film:
Sikken familie (1963)Kommentator