H. Bombuk


Har medvirket i følgende 1 stumfilm:
Alperosen (1911)