Hr. Sperati


Har medvirket i følgende 1 stumfilm:
Det sorte Skib (1913)