Hr. Holborn


Har medvirket i følgende 1 stumfilm:
To mennesker (1914)