Hr. F. Clausen


Har medvirket i følgende 2 stumfilm:
Tugthusfange nr. 97 (1914) 
Den mystiske fremmede (1914)