Kurt Hermann


Har medvirket i følgende 1 stumfilm:
Den hvide Geisha (1927)