Gudrun Eclaire


Har medvirket i følgende 1 stumfilm:
Hendes Naade, Dragonen (1925)