Anker Kirkeby
Født: 12-9-1884 i Århus
Død: 27-1-1957
Gravsted: Søndermark Kirkegård - Frederiksberg (fællesgrav)

Biografi
Anker Høxbro Kirkeby, journalist, var søn af købmand, grosserer Wilhelm Kirkeby (død 1909) og hustru Maren Sabine Kirstine Høxbro (død 1931). Han blev student i 1903 og var medarbejder ved Ørebladet i Oslo 1906-1908 og ved Politiken fra 1907 og indtil sin død. Han var ofte korrespondent fra krige og revolutioner. Kirkeby var korrespondent på Balkan under 1. og 2. Balkankrig 1912-13 og korrespondent i Europa og Amerika under 1. verdenskrig og i Europa under 2. verdenskrig. Han var med ved Nationalforsamlingen i Weimar og Fredskongressen i Versailles i 1919 og i Sovjet 1923, 1927, 1936 og 1950. Anker Kirkeby var medlem af Lord Boyd Orr's Propaganda-Flyvertogt i 1949. Desuden var han medlem af Journalistforbundets bestyrelse og af Journalistforbundets Rundskueudvalg. Anker Kirkeby viste stor fremsynethed, da han i 1910erne sørgede for at optage en række kendte samtidiges stemmer på grammofonplade. HanHan stiftede i 1911 verdens vist nok ældste filmarkiv - Den Danske Stats Arkiv for Film og Stemmer og var 1927 medlem af 1. internationale Teaterkongres i Paris og i 1942 af Justitsministeriets udvalg for historiske film og stemmer. I 1945 var han delegeret ved 1. internationale kongres for filmarkiver i Paris. Endelig stod Anker Kirkeby i 1954 bag oprettelsen af Dansk Pressemuseum. Han medvirkede i stumfilmen "Professor Georg Brandes paa Universitetets Katheder" (1912) og var initiativtager til en lang række portrætfilm 1913-14 og Politikens historiske film. Anker Kirkeby blev den 15. april 1906 gift i Søllested, Odense Amt med skuespillerinden Betty Kirkeby. Ægteskabet blev opløst i 1917. Siden giftede han sig den 27. december 1930 med Grethe Boserup (f. 01-04-1912). Ægteskabet blev opløst i 1931. Han blev gift for 3. gang den 17. april 1942 på Københavns Rådhus med tegner Maja Lemming, født Sonne, (f. 20-09-1913), der var datter af professor, dr. med. Carl Sonne og hustru Marie Petersen.


Har medvirket i følgende 1 stumfilm:
Professor Georg Brandes på Universitetets katheder (1912)