Ferdinand Christensen


Har medvirket i følgende 1 stumfilm:
Strandingen i Vesterhavet (1912)