Elsa Segerstrøm

Biografi
Elsa Segerstrøm medvirkede i stumfilmen "Kriminalgaaden i Kingosgade" (1917)


Har medvirket i følgende 1 stumfilm:
Kriminalgaaden i Kingosgade (1917)