Lucie Larsen

Biografi
Lucie Larsen medvirkede i følgende stumfilm: "Moderens Øjne" (1917), "Søster Karin" (1917) og "Katastrofen i Jernbane-Tunnelen"


Har medvirket i følgende 3 stumfilm:
Moderens Øjne (1917) 
Katastrofen i Jernbane-Tunnelen (1917) 
Søster Karin (1917)