Oscar Ottosen

Biografi
Oscar Ottosen medvirkede i følgende stumfilm: "Elskovsbarnet" (1916) og "Natekspressens Hemmelighed" (1917)


Har medvirket i følgende 2 stumfilm:
Elskovsbarnet (1916) 
Natekspressens Hemmelighed (1917)