Herman Haalboom

Biografi
Herman Haalboom medvirkede i følgende stumfilm "Plimsolleren" (1916) og "Den grønne Bille" (1918)


Har medvirket i følgende 2 stumfilm:
Plimsolleren (1916) 
Den grønne Bille (1918)