Charles Berggren


Har medvirket i følgende 1 stumfilm:
Gissemand maa ikke gifte sig (1915)