Peter Jerndorff
Født: 24-11-1842 i København
Død: 23-12-1926 (84 år)
Gravsted: Holmens Kirkegård - Østerbro

Biografi
Peter William Jerndorff var søn af divisionskvartermester i Søetaten og inspektør ved Søkvæsthuset Andreas Jerndorff (04-08-1797 - 05-08-1853) og hustru Caroline Jones. Han blev student fra Metropolitanskolen i 1861 og læste til læge. Men studier blev forsinket på grund af at han deltog frivilligt i krigen 1864 og blev udnævnt til løjtnant. I 1870 tog han medicinsk embedseksamen. Han debuterede som Aage i "Mester og lærling" den 17. februar 1871 på Det kgl. Teater, hvor han virkede uafbrudt gennem 52 år. Han havde sangstemme stor nok til at udføre partier i "Farinelli", "Faust", "Mignon" og titelrollen i "Hoffmanns eventyr". Efterhånden blev han en meget anvendt skuespiller på de forskelligste områder inden for alle tre kunstarter og han udførte 383 roller. Han var den sidste skuespiller med kongelig udnævnelse (fra 1890). Han havde fx. roller i "Den nye barselsstue", "Et dukkehjem", "Vildanden", "Samfundets støtter", "Under snefog", "Bagtalelsens skole", "Gulddaasen", "En skavank", "Den gamle præst" og "Gengangere". Han var lærer ved Det kgl. Teaters elevskole 1886-1923 og ved Statens lærerhøjskole 1914-1924. Han har skrevet "Om oplæsning" udkom 1897, "Minder fra det gamle kongelige teater" udkom 1918 og "Minder fra barndomsårene" udkom 1928. Peter Jerndorff blev tildelt fortjentmedaljen i guld i 1921. Han tog 1. juni 1923 sin afsked, men trods alderen fortsatte han sin oplæservirksomhed også i den dengang nye radiofoni og han udførte enkelte gange professor Petersens rolle i "Skærmydsler" senest på Casinos lille teater til fordel for skolescenen. Han blev den 29. november 1883 gift i København med Amalie Lorentzen (29-01-1849 - 21-04-1927)


Har medvirket i følgende 1 stumfilm:
Der var engang (1922) 

Bøger om Peter Jerndorff:
Minder af Peter Jerndorff
Nogle minder fra det gamle kongelige teater af Peter Jerndorff