Bertha Nonboe
Født: 26-2-1890 i København

Biografi
Bertha Nonboe var datter af ingeniørkaptajn Nonboe.


Har medvirket i følgende 3 stumfilm:
Den sorte doktor (1911) 
Mara-Onga (1913) 
Blodhævnen (1913)