Vibeke Krøyer
Født: 5-1-1895 i København
Død: 29-4-1985 (90 år)
Gravsted: Leksand Kirkegård, Sverige

Biografi
Karen Vibeke Krøyer var datter af kunstmaler Peder Severin (Søren) Krøyer (23-07-1851 - 21-11-1909) og hustru malerinden Marie Martha Mathilde Triepcke (11-06-1867 - 25-05-1940). Efter forældrenes skilsmisse i 1905 bosatte moderen sig på Alfvénsgården ned til Siljansøen ved Tällberg i Sverige. Vibeke Krøyer blev boende hos sin far i Skagen. Hun tog studentereksamen og uddannede sig i de unge år som journalist. Hun var skuespillerinde ved Folketeatret og medvirkede i 1910erne i flere stumfilm. I en årrække var hun knyttet til Det Berlingske Hus - ved Berlingske Tidende og Berlingske Aftenavis fra 1. oktober 1921 og fra 1. januar 1941 som løs medarbejder ved de Berlingske Blade. Hun skrev artikler i såvel Berlingske Tidende som magasinet "Landet", som dengang blev udgivet af huset. Da halvsøsteren døde i 1962 tilfaldt den svenske ejendom hende, men hun fandt den for stor, hvorfor hun solgte den og købte et mindre hus i nærheden. Sidste gang Vibeke Krøyer optrådte i forbindelse med sin berømte maler-far var i 1980, da hun kom til København for at se den store Krøyer-udstilling i Kunstforeningen. Sidst i 60erne flyttede Vibeke Krøyer til Sverige. Da hun døde i 1985, blev hun ved skæbnens ironi begravet ved siden af moderen på Leksand Kirkegård. Vibeke Krøyer blev den 20. september 1918 gift i Vor Frelsers Kirke i København med prokurist Otto Bredal Christensen. Siden blev hun den 3. juni 1922 gift i Birkerød med journalist, cand.jur., proprietær Kai Rudolf Dahl (f. 14-06-1890). Ægteskabet blev opløst den 13. marts 1930.


Har medvirket i følgende 6 stumfilm:
Opiumsdrømmen (1914) 
Spiritisten (1916) 
Studenterkammeraterne (1917) 
Den mystiske Selskabsdame (1917) 
Kammerpigen (1918) 
Prinsessens Tilbeder (1918)