Mitzi Mathé


Har medvirket i følgende 1 stumfilm:
Badehotellet (1914)