Aage Henvig
Født: 6-9-1882 i København
Død: 2-3-1948
Gravsted: Holmens Kirkegård - Østerbro

Biografi
Aage Einar Mouritz Henvig spillede mindre biroller i en række danske stumfilm. Henvig, der var kendt for tidligere teateroptræden, gav i april 1914 sangkoncert i Casino. Han blev senere lagerforvalter.


Har medvirket i følgende 20 stumfilm:
Bristet lykke (1913) 
Mens pesten raser (1913) 
Ægteskabets tornefulde vej (1913) 
Pjerrots sidste optræden (1913) 
Chatollets hemmelighed (1913) 
Privatdetektivens offer (1913) 
Dramaet i den gamle mølle (1913) 
Styrmandens sidste fart (1913) 
Grossererens overordnede (1913) 
Broder mod broder (1913) 
Livets blændværk (1913) 
Axel Breidahls lotterigevinst (1913) 
Atlantis (1913) 
Moderen (1913) 
En farlig forbryderske (1913) 
Kongens foged (1913) 
Den gamle majors ungdomskærlighed (1913) 
Nellys forlovelse (1913) 
Lykken svunden og genfunden (1914) 
Perlehalsbåndet (1914)