Tippe Lumbye
Født: 27-11-1879 i Stockholm, Sverige
Død: 3-5-1959 (79 år)
Gravsted: Holmens Kirkegård - Østerbro

Biografi
Tippe Lumbye var søn af musikdirektør, komponist og dirigent Georg Lumbye og hustru Nina Wendrich, sønnesøn af Champagnegaloppens skaber, den geniale dansekomponist H.C. Lumbye og bror til forfatteren Knud Lumbye. Tippe var hans kælenavn, som både han selv og andre benyttede. Han var født Theodor og opkaldt efter indehaveren af Blanches cafe i Stockholm, hvor Georg Lumbye spillede, da sønnen blev født. Men skønt født i Stockholm blev han en ægte københavner. Han prøvede på at blive skuespiller og aflagde prøve på Det Kongelige Teater som den pantsatte bondedreng og løjtnant von Buddinge, men da forsøget mislykkedes slog han sig på at være pressefotograf. Imidlertid kunne dagbladene på den tid endnu ikke trykke fotografier, så det var kun ugeblade, der kunne aftage hans billeder, så det blev ikke til ret meget. Han skulle og måtte dog klare sig selv, da faderen Georg Lumbye - efter at være blevet refuseret som H.C. Lumbyes efterfølger i Tivoli - i en forholdsvis ung alder blev så deprimeret, at han tilbragte resten af sit liv på sindsygeanstalter. En overgang klarede Tippe Lumbye sig som fremmedfører i Paris, optrådte også som gæstedirigent på cafeer i Tyskland og vendte så hjem for endelig at udnytte navnet Lumbye og sit musikalske talent. I en årrække havde han en lykkelig periode som en meget populær musikdirigent i spidsen for orkestret hos Wivex, der dengang hed Wivel. Men han blev slået ud af andre der var mere smarte og mere frække til at udnytte tidens toner. I nogle år var han en habil musikanmelder ved Social-Demokraten og overtog så sammen med sin dygtige kone den folkelige restaurant "Grøften" i Tivoli. Han overlod til hende selve driften og alt det forretningsmæssige. Nu og da optrådte Tippe Lumbye også ved særlige lejligheder, hvor bedstefaderen skulle fejres. Så dirigerede han med fynd og klem Lumbyeske melodier i spidsen for Tivoliorkestret. I 1942 udgav han sine velskrevne og muntre erindringer "I familie med Tivoli". Han blev den 12. marts 1936 gift med Aase Jacobsen.

Gravstedsfoto: Copyright Finn Larsen


Har medvirket i følgende 1 stumfilm:
Bryggerens datter (1912)