Axel Breidahl
Født: 30-1-1876 i Randers
Død: 4-10-1948 (72 år)
Gravsted: Sundby Kirkegård - Kbh

Biografi
Axel Daniel Breidahl, forfatter, der var søn af bogbinder Axel Johan Ulrik Breidahl og hustru Inger Johanne Emilie Christensen, var skuespiller, manuskriptforfatter og instruktør, og derudover journalist, revy- og lystspilsforfatter, visedigter, komponist, konferencier, kabaretkunstner og oversætter. Han tog præliminæreksamen fra Randers lærde skole 1892 og var discipel på Grenaa Apotek 1892-93, men gik hurtig over i journalistikken og begyndte som provinsjournalist i 1894 først ved Jyllandsposten og 1895 som redaktionssekretær ved Svendborg Avis. I årene 1896-1941 var han journalist på Politiken og på københavnske ugeblade. Han redigerede vittighedsbladet "Jakel" 1900-04. Han uddannede sig som konferencier og debuterede som sådan på Sommerlyst i 1905 og optrådte siden fx. ved den første offentlige radiokoncert i 1922 og ved den første fremførelse af Petersen og Poulsens danske talefilm. Hans filmarbejde er begrænset til årene 1911-14, hvor han var engageret ved filmselskaber i Berlin. Han var startet på Nordisk Film og var i årene 1911-14 instruktør, forfatter og skuespiller ved Vitascope i Berlin, hvor han også lavede film sammen med Viggo Larsen. I Tyskland instruerede han to film i årene 1912-1913. Desuden var han 1912-14 engageret i Sverige, dels hos Frans Lundberg i Malmø og dels som gæsteinstruktør ved Svenska Biografteatern. I 1916 blev han kunstnerisk leder af Dania Biofilm, der optog en række lystspil med Carl Alstrup. Udover skuespilrollerne skrev han manuskripter til danske, svenske og tyske film. Fra 1914 fungerede han som Politikens krigskorrespondent under Antwerpens belejring. Efter udlandsophold under 1. verdenskrig vendte han tilbage til København og Politiken, hvor han fra 1920 til 1941 blev ansvarlig for teaterstoffet. Han skrev sit første dramatiske arbejde i 1899 og blev senere en populær revy- og lystspilforfatter. Hans omfattende forfatterskab for teatret begyndte med en række revyer og farcer til Nørrebros Teater og fortsatte med muntre og folkelige sangspil på Sønderbros Teater, f.eks. "Bag de røde Porte". I samarbejde med Axel Frische opnåede han en stor succes på Folketeatret med farcen "Ebberød Bank" og blev også kendt som skuespilforfatter til "Tre små piger" og "Frøkenklosteret". Han fik også stor succes med sine operetteoversættelser, f.eks. "No No Nanette" og han oversatte "Carmen" til Det kgl. Teater. Desuden komponerede han tonerne til børnesangen "Sørens far har penge". Han var foreningsaktiv i Børnehjælpsdagens forretningsudvalg og hovedbestyrelsen for Dansk Røde Kors. Desuden var han medlem af Journalistforbundets bestyrelse fra 1924-30, indvalgt i Radiorådet 1925-1941 og næstformand i programudvalget. Siden 1942 var han dramaturg ved Statsradiofonien. Axel Breidahl blev gift 12. marts 1899 i Århus med Agnete Louise Vilhelmine Møller (30-10-1878 - 16-09-1967). Ægteskabet blev opløst i 1913. Den 17. maj 1916 blev han i Taarbæk Kirke gift med Meta Marie Henriksen (08-12-1891 - 20-01-1947) og den 28. april 1948 blev han i København gift med Louise (Visse) Magdalene Bøgh, født Schepelern (12-10-1899 - 04-01-1976)


Har medvirket i følgende 8 stumfilm:
Hr. Storms første monocle (1911) 
Axel Breidahl køber en bænk (1912) 
Axel Breidahl som hypnotisør (1913) 
Axel Breidahls tvillinger (1913) 
Et mandfolk til auktion (1913) 
Axel Breidahls lotterigevinst (1913) 
Axel Breidahl morer sig (1913) 
Axel Breidahl på kostumebal (1914) 

Har arbejdet med følgende 2 film:
Ebberød Bank (1943)Efter skuespil af
Bag de røde porte (1951)Musik, Frit efter, Sangtekster

Har arbejdet med følgende 18 revyer:
Naar vi danske vaagner (1900)Tekst
2 Alen af et stykke (1905)Tekst
Den uartige Dreng (1905)Tekst
Op med våbene (1906)Direktion
Den uartige dreng (1906)Tekst
Lykkens Galoscher (1907)Tekst
Cirkusduft (1907)Musik, Tekst
Den farlige alder (1911)Tekst
Holger Danske (1918)Tekst
Aftenskole for viderekomne (1922)Direktion
Bag de røde porte (1922)Tekst, Musik
Ama'ermor (1922)Musik, Tekst
Byen rundt (1922)Tekst
Christianshavn (1923)Tekst
Tivoli revyen (1923)Tekst
Olines lyst (1924)Tekst
Apollo Revyen (1925)Tekst
Apollo Revyen (1926)Tekst