Hedvig Vohlert
Født: 20-8-1891 i København
Død: 30-6-1987
Gravsted: Sct. Mikkels Kirkegård, Slagelse

Biografi
Hedvig Elisabeth Vohlert, skuespillerinde, der stammede fra Sydsjælland, blev som ganske ung elev på Dagmar Teatret - i øvrigt sammen med Storm P. Gennem mange år havde hun stor tilknytning til Slagelse - egnen og deltog i væsentlige dele af byens kulturelle liv, ligesom det blev i Slagelse hun overgik til katolicismen. Men ellers levede hun sin tilværelse i det storkøbenhavnske område. Da hun den 1. november 1913 blev gift med grosserer Otto Andreas Høy Blichfeldt (21-05-1880 - 19-05-1958) lagde hun teaterkarrieren på hylden. Hun gjorde sig siden bemærket som en meget dygtig billedhugger uddannet på billedhuggerskolen i Firenze - og hun deltog på en række udstillinger. Hedvig Vohlert døde i Helsingør.


Har medvirket i følgende 1 stumfilm:
Nøddebo Præstegaard (1911)