Vilhelm Rosenberg
Født: 20-8-1862 i København
Død: 4-7-1944 (81 år)
Gravsted: Bispebjerg Kirkegård - Kbh

Biografi
Vilhelm Rosenberg var søn af litteraturhistoriker, dr. phil. Carl Frederik Vilhelm Mathildus Rosenberg (02-01-1829 - 03-12-1885) og Anna Louise Plum (død 1874) og bror til censor P.A. Rosenberg. Han blev student i 1881 i Sorø og begyndte et par år på det medicinske studium, men opgav dette og gennemgik fra 1883 til 1886 uddannelse på musikkonservatoriet, hvor han bl.a. havde Gade og Hartmann som lærere. I årene 1890 til 1906 arbejdede han som lærer i sang og musikteori ved C.F.E. Horneman's musikinstitut. Som aktiv musiker var han 1889-91 knyttet som kapelmester til Dagmarteatret, hvor hans første store debut var ledelsen af C.F.E. Hornemans musik til Drachmanns "Esther". Det var navnlig som korleder han blev kendt. I årene 1892-1907 og 1916-25 var han således dirigent for Sangforeningen Ydun og fra 1909-36 for Afholdsfolkenes Fælleskor. Som komponist var han meget produktiv. Hans værker omfatter bl.a. operaen "Lorenzaccio", balletterne "Terpsichore" og "De Forelskedes Luner" (begge opført på Det Kongelige Teater henholdvis 1913 og 1916), korværket "Attila", kantaterne "Tonernes Verden" og "Charles Dickens" og adskillig scenemusik, heriblandt "Stærkodder", "En sjæl efter døden", "Klokken der sank", "Lysistrate", "Elektra", "Medea" og "Sappho" samt adskillige sange. Gennem årene havde han forskellige tillidsposter og var i bestyrelserne for Dansk Koncertforening, Tonekunstnerforeningen og Dansk Komponistsamfund". Han modtog i 1892 det Ancher'ske legat. Vilhelm Rosenberg blev gift den 27. oktober 1886 i København med Charlotte Amalie Mourier (20-12-1844 - 23-04-1925). Ægteskabet blev opløst. Den 28. januar 1898 blev han gift i København med koncertsangerinden Julie Gundestrup (17-04-1871 - 24-01-1948) og tredje gang den 21. oktober 1925 på Frederiksberg med skuespillerinden Clara Louise Malling (19-06-1898 - 1960), datter af baneingeniør H.I. Christiansen.


Har medvirket i følgende 1 stumfilm:
Buster Brown (1911)