Eugen Olsen
Født: 15-10-1899 i Malmø, Sverige
Død: 20-5-1972
Gravsted: Esterhøjgårds mark, Asnæs sogn i gravhøj

Biografi
Eugén Bjerresø Olsen var søn af filmpioneren og grundlæggeren af Nordisk Film Ole Olsen. Han blev student fra Hellerup Gymnasium i 1918, cand.jur. i 1923 og landsretssagfører i 1930. Gennem mange år arbejdede han fra sit kontor på Rådhuspladsen og bestred en uendelig række af bestyrelsesposter i aktieselskaber i København. Kort efter krigen overtog han hvervet som generalkonsul for Luxembourg, hvilket også førte til at han blev præsident for fremmede magters konsuler i Danmark. Eugen Olsen levede hele sit liv i Gentofte kommune, hvor han endog i årene fra 1950 til 1970 var medlem af Gentofte Kommunalbestyrelse. Han var mangeårig formand for Hellerup Idræts Klub og havde bestyrelsesposter i Dansk Lawn-Tennis Forbund. Eugen Olsen blev den 7. februar 1925 gift i Hellerup Kirke med Ida Marie Knipschildt (13-11-1904)


Har medvirket i følgende 1 stumfilm:
To forældreløse (1906)