Aage Bjørnbak
Født: 16-2-1875 i København
Død: 18-6-1913 (38 år)
Gravsted: Holmens Kirkegård - Østerbro

Biografi
Aage Fjeldsøe Bjørnbak, skuespiller, var knyttet til Aarhus Teater i fem sæsoner 1908-09 - 1912-13, hvor han beklædte posten som inspektør. Han havde tidligere spillet flere sæsoner ved Odense Teater, men var ikke nogen fremragende skuespiller. Arbejdet som inspektør optog også det meste af hans tid. Desuden var han redaktør af "Teaterbladet". Han fratrådte teatret for at overtage en stilling som forretningsfører ved et cirkus og blev kun 38 år gammel.


Har medvirket i følgende 7 stumfilm:
Den lille hornblæser (1909) 
Holger Danske (1910) 
Valdemar Sejr (1910) 
Ansigtstyven (1910) 
Ambrosius (1910) 
Greven af Luxembourg (1910) 
Elverhøj (Gunnar Helsengreen) (1910)