Hans Jørgen Lembourn
Født: 26-3-1923 i København
Død: 28-8-1997
Gravsted: Bispebjerg Kirkegård - Kbh (fællesgrav)

Billede af Hans Jørgen Lembourn
Biografi
Hans Jørgen Lembourn var søn af kontorchef i Finansministeriet, cand.jur. Edgar Collin Lembourn (1884 - 28-12-1956) og Elisabeth (Lilly) Marie Theodora Lembourn, født Holm (1896-1969). Han blev student i 1941 og tog erhvervsøkonomisk afgangseksamen fra Handelshøjskolen i København i 1943. I 1951 blev han cand.polit. og var i en årrække fra 1946 beskæftiget med journalistisk virksomhed med bopæl i Italien og Frankrig. Under borgerkrigen var han krigskorrespondent i Grækenland og han foretog en del længere rejser, bl.a. et halvt års ophold i Afrika. Han var kronikør ved Politiken og senere ved Berlingske Tidende 1953-60 og litteraturkritiker ved "Perspektiv", ligesom han 1955-60 var lærer ved aftenhøjskolen og FOF og medarbejder ved Vor Tid fra 1956. Fra 1954-1965 var han medarbejder ved Det Schønbergske Forlag. Fra 1960 ved BT og columnist ved BT fra 1968. Fra 1960 blev han medlem af repræsentantskabet for FOF og 1964-1976 konservativt folketingsmedlem og var ordfører i skole- og uddannelsessager og i frednings-og kulturpolitiske emner. Han sluttede som løsgænger i Folketinget. I 1953 fik han Henri Nathansens fødselsdagslegat og i 1961 Fremads jubilæumslegat. Han blev den 4. juni 1947 gift i Gladsaxe med Jonna Lembourn, -født Sander (28-07-1929). Ægteskabet blev opløst i 1973 og den 22. juli 1973 blev han i Skagen gift med skuespillerinden og operasangerinden Ellen Winther Lembourn -født Sørensen.


Har medvirket i følgende 1 film:
Thorvald og Linda (1982)Præst