Henrik Antonsen
Født: 22-7-1931 i Grejsdalen v/ Vejle
Død: 18-1-2021 Mindebog
Gravsted: Hellerup Kirkegård - Kbh

Biografi
Henrik Antonsen, tv-direktør, var søn af bogholder Jens Emil Antonsen (død 1937) og hustru Alma (Tinne) Pedersen (død 1994). Han blev uddannet som journalist ved Vejle Amts Avis fra 1. juli 1947 og Frederikshavns Avis fra 1. maj 1949. Efter færdiguddannelse i 1950 fik han ansættelse på Vejle Amts Folkeblad og Frederiksborg Amts Avis inden han i 1957 blev ansat i Danmarks Radio som programsekretær for kortbølgeradioen. Fra 1960 gjaldt det fjernsynet og i 1964 blev han programchef og souschef i TV-Aktualitetsafdelingen. Henrik Antonsen var således en del af det hold der søsatte den første udgave af TV-Avisen i oktober 1965. Men tv-nyhederne var ikke nok for Henrik Antonsen, der kom til at beskæftige sig langt bredere med billedmediet i DR. Således blev han ansat i TV-programdirektør-embedet i 1970 og var programchef og stedfortræder for programdirektøren 1972-85, for så selv at træde frem i første række som programdirektør for TV i 1985. I februar 1991 satte Danmarks Radio's bestyrelse sig imod at forlænge hans kontrakt som en reaktion på den seersucces TV2 havde - en beslutning som DR's programchefer var uenig i. Efter den barske afskedigelse fungerede han frem til sin pensionering i 1997 som kommitteret hos generaldirektør Hans Jørgen Jensen (29-05-1931 - 23-02-2019). Han fik her stillet sin sidste store opgave at arbejde som chef for Den Europæiske Radiounion, hvor han underviste kolleger i de gamle østbloklande i hvordan man bedst demokratiserer og moderniserer en radio- og tv-virksomhed. Henrik Antonsen holdt sin interesse for medierne ved lige højt op i alderen, bl.a. i Publicistklubben og gennem netværk med andre forhenværende DR-chefer. Han var ridder af 1. grad af Dannebrog. Desuden havde han tillidsposter i bestyrelsen for Baltic Media Centre på Bornholm og som medlem af Nordisk Baltisk Filmfond og for den forhenværende TV-A-chef Lasse Jensens produktionsselskab Jensen & Kompagni A/S. Henrik Antonsen blev den 4. september 1954 gift med journalist Kika Mølgaard Madsen (05-08-1930 - 22-02-1995)


Har medvirket i følgende 1 film:
Panik i Paradis (1960)Stemme