Henrik Johansen


Har medvirket i følgende 1 film:
Rapportpigen (1974)Gunnar, fotograf, pianist

Har arbejdet med følgende 1 film:
Råzone (2006)Still fotograf