Jesper Bruun Rasmussen
Født: 14-10-1942 (79 år) i København

Biografi
Jesper Bruun Rasmussen, kunstauktionsleder, er søn af kunstauktionsmester, kunsthandler Arne Bruun Rasmussen (død 1985) og hustru Vera Marie Lauth. Efter endt skolegang påbegyndte han en uddannelse i faderens virksomhed. Han arbejdede en tid hos Sotheby's i London og hos Parke-Bernet i New York for at blive kendt med de helt store internationale auktionshuse og han supplerede med talrige studierejser, herunder et længere ophold i Japan. Han blev medejer af det kendte auktionshus i 1972, overtog ledelsen i 1985 og omdannede firmaet til et interessentskab. I 1990 blev firmaet udvidet med Børge Nielsens Auktioner i Vejle og i årene fra 1992 til 1998 havde Bruun Rasmussen Kunstauktioner filial i Stockholm. I 2000 overtog firmaet Sagførernes Auktioner og i 2001 åbnedes en afdeling i Århus. Firmaet købte og overtog i 2004 auktionsfirmaet Kunsthallen og i 2006 auktionsfirmaet Ellekilde. Jesper Bruun Rasmussen blev den 27. juni 1970 gift med korrespondent Birthe Bruun Rasmussen (10-01-1941)


Har medvirket i følgende 1 film:
Oviri (1986)Auktionarius