Chris Wedge


Har lagt stemme til følgende 2 tegnefilm, som er beskrevet i denne database:
Ice Age 4: På gyngende grund (2012)Scrat
Ice Age 4: På gyngende grund (2012)Scrat