Poul Erik Ramsing
Født: 31-5-1930
Død: 23-11-2013
Gravsted: Viby Kirkegård v/ Århus

Biografi
Poul Erik Ramsing Eriksen, kapelmester, klarinetist og saxofonist, dannede sin første jazzmusik kvartet som 19-årig i 1949. Samtidig blev han uddannet kemigraf hos Buchtrups Klichefabrik og var formand for kemigrafernes fagklub. I 1950 blev Poul Ramsing valgt som formand i den første Århus Jazz Klub og var sammen med bl.a. Bent Jensen med til at få større jazz-orkestre til Aarhus. En af de første var Chris Barber med orkester, som blev en stor succes, her satte bestyrelsen deres egen løn på spil for at få arrangementet gennemført. Poul Ramsing var med til at præge jazzens udbredelse i og udenfor Aarhus i de følgende år. Han havde over 65 musikere igennem sine orkestre i løbet af sine år som kapelmester, hvor han bragte levende jazz og swingmusik rundt i hele Danmark og sågar også i Sverige og Norge. Poul Ramsing spillede bl.a. med sit orkester 800 gange på det gamle spillested "Maritza" i Frederiksgade i Aarhus. I sine sidste leveår måtte han på grund af sygdom lægge klarinetten og saxofonen på hylden. Han var medlem af Dansk Musiker Forbund siden 1957 og modtog i 2004 "Fatterprisen" fra DMF.