John Nielsen III


Har medvirket i følgende 3 revyer:
Dragør Revyen 1935 1946 1946