Fadi Makki


Har medvirket i følgende 1 film:
Gå med fred Jamil (2008)Bilal

Har medvirket i følgende 1 TV-serier:
Bedrag (2016-2019) 26 28