Karin Ellinor


Har medvirket i følgende 1 revyer:
Helsingør-Revyen 1953