Kristoffer Alm


Har lagt stemme til følgende 3 tegnefilm, som er beskrevet i denne database:
Det store nøddekup (2014)
Asterix: Byplanlæggeren (2014)
Hjem (2015)