Aage Brunoe
Født: 31-1-1891 i Korsør
Død: 6-5-1933
Gravsted: Bispebjerg Kirkegård - Kbh

Biografi
Aage Brunoe (oprindelig Hansen - navneforandring 1915), skuespiller, senere forretningsmand og bogforlægger, var søn af maskinmester Alfred Valdemar Brunoe og hustru Frederikke Karensine Jensen. Han blev den 8. februar 1916 gift i Holmens sogn i København med skuespillerinde Ellen Lumbye (25-09-1886 - 12-07-1967). Han var far til statsaut. translatør, senere prokurist i Den Danske Landmandsbank Ole Brunoe (f. 18-11-1920) og til maler og billedhugger Søren Brunoe (17-01-1916 - 31-05-1994).