Uffe Ellemann Jensen
Født: 1-11-1941 (79 år) i Haarby

Biografi
Uffe Ellemann Jensen. der er søn af chefredaktør Jens Peter Jensen (25-02-1922 - 04-02-1993) og Edith Ellemann Johannessen (30-12-1916 - 20-08-1995), blev student fra Birkerød statsskole i 1960. Efter uddannelse ved militæret var han som premierløjtnant af reserven ved Kongens artilleriregiment ansat ved forsvarsstaben 1962-64. Samtidig begyndte han at studere økonomi ved Københavns universitet. I årene fra 1964 til 1967 var han sekretær i kødindustriens fabrikantforening og blev derefter ansat som journalist ved Berlingske Aftenavis. Han tog eksamen som cand.polit. i 1969 og overtog ledelsen af bladets erhvervsredaktion. Fra 1970 til 1975 var han økonomisk-politisk medarbejder ved TV-aktualitetsafdelingen og 1974–75 medarbejdervalgt medlem af Radiorådet. Han ansattes 1975 som ansvarshavende chefredaktør og medlem af direktionen for dagbladet Børsen, men fratrådte allerede i 1976. Desuden var han medlem af bestyrelsen for Københavns redaktørforening og for Ritzaus Bureau 1975-77. Dermed ophørte hans direkte tilknytning til bladvirksomhed idet han ved valget i 1977 blev valgt til Folketinget for partiet Venstre. Han blev hurtigt folketingsgruppens politiske ordfører og fra 1979 medlem af partiets hovedbestyrelse. Ved dannelsen af Poul Schlüter's første borgerlige koalitionsregering i 1982 udnævntes Uffe Ellemann-Jensen til udenrigsminister og blev i september 1984 valgt til landsformand for partiet. Uffe Ellemann-Jensen var udenrigsminister frem til 1993. Ved valget i 1998 var han meget tæt på at erobre regeringsmagten, men da det mislykkedes, trådte han tilbage som partiformand og afløstes på posten af Anders Fogh Rasmussen. Han fortsatte sit arbejde i Folketinget indtil 2001. Samtidig med og efter sin politiske karriere har Uffe Ellemann-Jensen beklædt en lang række bestyrelsesposter. Han var 1996-99 medlem af bestyrelsen for Danmarks nationalbank; 1993-2002 var han bestyrelsesmedlem af Royal Greenland A/S, fra 1999 som formand og 2002-06 bestyrelsesformand for det nyoprettede Dansk center for internationale studier og menneskerettigheder. Han har skrevet flere erindringsbøger og bøger om europapolitik og Danmarks internationale engagement. Uffe Ellemann-Jensen er blevet tildelt en lang række hædersbevisninger i både ind- og udland. Han er bl.a. blevet tildelt Robert Schuman-prisen 1987, Litauens frihedsmedalje 1992, Ebbe Munck prisen 2002, Publicistprisen 2006, Årets europæer 2006, Gyldendals faglitterære pris 2008 og Den berlingske fonds hæderspris 2008. I sit første ægteskab blev han i 1963 gift med Hanne Jonsen (25-02-1942). Efter opløsning af ægteskabet i 1971 blev han gift den 19. juni 1971 på Gladsaxe Rådhus med journalist Alice Vestergaard (29-07-1937).


Har lagt stemme til følgende 1 tegnefilm, som er beskrevet i denne database:
Den magiske juleæske (2016)Poul-Stråbuk