Henning Mouridsen
Født: 27-6-1939 i Charlottenlund
Død: 15-10-2019
Gravsted: Søllerød Kirkegård

Biografi
Henning Torbøl Mouridsen, professor, overlæge, dr. med., blev læge fra Københavns Universitet i 1964 og dr.med. i 1972. Han blev desuden professor ved Københavns Universitet i 2003. Henning Mouridsen var overlæge på Finseninstituttet fra 1976 til 1990 og siden ved Rigshospitalet fra 1990 til 2009. Han satte gennem 40 år sit præg på den måde man håndterer brystkræft på fra tidlig diagnose til behanling. Henning Mouridsens internationale orientering gav sig blandt andet udslag i, at han i årene 1980-83 var formand for European Organization for Research and Treatment of Cancer, Breast Cancer Group. Han var også medarrangør af internationale cancerkongresser. Henning Mouridsen modtog en række legater og priser, herunder Kræftens Bekæmpelses Seniorforskerpris i 2000 og Dansk Brystkræft Organisations ærespris i 2007. Han var gift med ergoterapeut Birgitte Høgh Mouridsen.


Har arbejdet med følgende 1 film:
Øjeblikket (1980)Konsulent