Jacobe Orry


Har medvirket i følgende 1 film:
Ækte vare (2014)Ung kvinde

Har medvirket i følgende 1 TV-serier:
Perfekte Steder (2017-2018) 5 11 Pernille