Poul Jørgen Hansen
Født: 25-1-1916 i København
Død: 11-9-2008 (92 år)
Gravsted: Holmens Kirkegård - Østerbro

Biografi
Peter Poul Jørgen Hansen, sognepræst, var søn af fuldmægtig Georg Peter Hansen og hustru Ingeborg Mariane Halvorsen. Han blev teologisk kandidat i 1941, og var i de første år kordegn ved Rigshospitalet og blev så fængselspræst, først i Nyborg, derefter i Horsens og så igen i Nyborg. Fra 1950-54 var han kommunelærer i København, assistent i Det danske Sprog- og Litteraturselskab, og han var lærer på Krogerup Højskole. Fra 1954 virkede han som præst, først på Fyn og fra 1967 til 1974 i Skt. Jakobs Kirke i København, hvorefter han blev sognepræst i Rye og Kirke Sonnerup i Hornsherred. Sammen med sin hustru Thora Vest udgav han antologien "Men Jeg siger jer" og samtidig med sin afsked i 1985 udgav han prædikensamlingen "Ordet er frit". Poul Jørgen Hansen aflagde i sin tid prøve som skuespiller, men blev ikke optaget. Han blev den 31. marts 1953 gift i Hørsholm Kirke med højskolelærer Thora Elisabeth Vest (03-02-1917 - 25-07-2006)


Har medvirket i følgende 1 film:
Mordets melodi (1944)