Kim Jensen


Har medvirket i følgende 1 film:
Gummi Tarzan (1981)Ivans klassekammerat

Har medvirket i følgende 1 TV-serier:
Familien Krahne (1982)Kurt