Frederik Høedt
Født: 13-2-1820 i København
Død: 22-3-1885
Gravsted: Assistens Kirkegård - Nørrebro - Kbh

Biografi
Frederik Ludvig Høedt, skuespiller, instruktør og pædagog, der var søn af møbelhandler Christen Olsen Høedt (død 1850) og Marie, født Hansen (død 1887), blev af sine forældre sat i Borgerdydskolen på Christianshavn, hvorfra han 1836 dimitteredes til Københavns Universitet. Efter at have taget 2. Eksamen studerede han en kort tid teologi, men opgav dette studium for at kaste sig over filosofi, æstetik og dramaturgi og foretog 1850-51 en rejse gennem Tyskland til Paris for at studere moderne skuespilkunst. Under stor opmærksomhed debuterede han i 1851 på Det Kongelige Teater i Shakespeares "Hamlet". I 1855 tog han sammen med Michael Wiehe sin afsked i protest mod Johan Ludvig Heiberg's ledelse af teatret. Hans idéer og forslag om en radikal ændring af skuespillets indstudering, iscenesættelse og sceniske fremstilling vakte lydhørhed hos nogle skuespillere, men modstand fra Det Kongelige Teaters teaterdirektør. Efter optræden på Hofteatret 1855-56 under H.W. Langes ledelse vendte han tilbage til Det Konglige Teater i 1856 som skuespiller, men standsede sin skuespillerkarriere og blev fra 1858 en skattet scenenstruktør for skuespillet og fra 1861 for operaen. I 1864 tog han sin afsked.